Skip to main content

Verborgen Gebreken

Het kantoor behandelt vele zaken op het gebied van verborgen gebreken bij koop van woningen of bedrijfspanden. Hoe vaak komt het niet voor dat na overdracht gebreken aan het licht komen, waardoor uw woongenot niet optimaal is. Als koper mag je verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (de conformiteit). Niet elk gebrek belemmert dat normale gebruik. Als koper moet je tot op zekere hoogte rekening houden met een bepaalde mate van te verrichten onderhoud, dat weer afhankelijk is van de prijs en de ouderdom van de woning.

In (standaard) contracten kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een ouderdomsclausule. Tevens speelt vaak een rol of voldoende onderzoek door de koper is verricht en of aan de zijde van de verkoper (voldoende) is voldaan aan zijn/haar mededelingsplicht die meestal boven deze onderzoeksplicht gaat.

Saen advocatuur is goed thuis in deze materie en kan u optimaal adviseren over uw rechtspositie. Samen met u wordt dan de juiste aanpak bepaald en onderzocht wat juridisch en praktisch haalbaar is. Leidt dat niet tot het gewenste effect dan kan een procedure voor u gestart worden, zowel voor u als koper of als verkoper.

Auto’s en campers

Binnen het onderwerp verborgen gebreken behandelt het kantoor tevens geschillen bij de koop van auto’s en campers. Ook daarbij geldt dat het verkochte aan de redelijke verwachtingen van de koper moet voldoen. Dat is in het algemeen niet zo indien met de auto of camper niet veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Ook andere gebreken kunnen echter maken dat de auto of camper niet beantwoordt aan de koopovereenkomst.

Het kantoor kan met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.