Skip to main content

Bouwrecht advocaat

Saen advocatuur is goed thuis in bouwzaken en beschikt over gedegen kennis van het privaatrechtelijk bouwrecht. Centraal staat het procederen en adviseren over geschillen met betrekking tot de uitvoering van bouwwerken, zowel bij de overheidsrechter als bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Het kantoor staat daarbij zowel aannemers bij als particulieren en ondernemers die een bouwwerk laten bouwen.

Bij bouwgeschillen kunt u denken aan geschillen omtrent:

  • Aanneemovereenkomsten
  • Meer- en minderwerk
  • Oplevering
  • Bouwtijdoverschrijding
  • Verborgen gebreken
  • Beëindiging van aanneemovereenkomsten
  • Schade tijdens de bouw

Over deze onderwerpen en aanverwante onderwerpen kunt u contact opnemen met het kantoor. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen met uw opdrachtgever of aannemer dan kunt u zich eveneens wenden tot het kantoor. Samen met u wordt dan de juiste aanpak bepaald en onderzocht wat juridisch en praktisch haalbaar is. Leidt dat niet tot het gewenste effect dan kan een procedure voor u gestart worden.